REVIEWS

REVIEWS GRAVITECH

รีวิว

Adaptive Lamp

15 May 2019

 

     ถ้าใครชื่นชอบในเรื่องของแสงสี หรือการประดิษฐ์สิ่งของเพื่อใช้งานด้วยตัว­เอง คงชอบวีดิโอนี้เป็นพิเศษ เพราะคราวนี้เป็นการนำเสนอแนวคิดในการ ใช้เซนเซอร์วัดค่าสีของกราวิเทคไทย หรือที่เรียกว่า I2C-COLOR กับ GERORA มาสร้างเป็นโคมไฟที่มีความสามารถในการเปลี­่ยนแสงที่เปล่งออกมาตามวัตถุที่อยู่ใกล้เค­ียง จะเป็นอย่างไรไปชมกันเล้ย

 

 
 
 

SPECIFICATION

#