REVIEWS

REVIEWS GRAVITECH

รีวิว

XBEE Wireless Communication

15 May 2019

     วีดีโอนี้เป็นการแนะนำการใช้ XBee เบื้องต้น ซึ่ง XBee นี้เป็น Wireless Module ที่ตั้งค่าและใช้งานได้ง่าย ยิ่งนำมาใช้งานร่วมกับ Arduino Nano ที่มีบอร์ด XBee add-on for Arduino Nano ที่จะทำให้ใช้งานร่วมกันได้อย่างง่ายดาย

 

 

 

SPECIFICATION

#